Pojęcie czasu jest trudne do określenia w jednoznaczny sposób.

Św. Augustyn z Hippony (354 – 430 r. n.e.) powiedział: „(…) Gdy mnie o to nikt nie pyta – wiem. Kiedy jednak chcę to objaśnić, wtedy tego nie wiem (…)”.

Chcąc przybliżyć tę tematykę najmłodszym, prowadzę zajęcia z dziećmi z przedszkoli o czasie, jego upływie, a także o budowie zegara i pracy zegarmistrza.
Innym powodem takich zajęć jest krzewienie wiedzy o rzemieślnikach, gdyż już teraz zawód zegarmistrza stał się zawodem unikatowym, a specjalistów, którzy rzeczywiście zgodnie ze sztuką potrafią naprawić mechanizm niestety ubywa.

Co za każdym razem niezmiernie cieszy, dzieci zawsze słuchają z dużą uwagą, wykazują sporą wiedzę w tym zakresie i chętnie uczestniczą w zajęciach. Za każdym razem swoją wdzięczność okazują wystawieniem dyplomu dla „Pana Zegarmistrza”.